De Werf

In april 2025 tekenden Heijmans Huizen en Woonpalet intentieovereenkomst 'De Werf'.

Deze pagina wordt onregelmatig bijgewerkt
- 15 mei 2024

Intentieovereenkomst


Met het tekenen van intentieovereenkomst De Werf formaliseren partijen het voornemen om woonzorgcomplex De Werf te realiseren. Het gaat om een complex met circa 45 zorgappartementen bestemd voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De zorg wordt geleverd door Coloriet.


Planning

Op dit moment bevindt dit project zich in de schetsfase. Partijen streven ernaar de bouw van De Werf eind 2025 te starten.