Gizeh

Midden in het centrum van Zeewolde bouwt Woonpalet appartementencomplex Gizeh. Het bestaat uit 33 huur- en 16 zorgappartementen. De 33 huurappartementen zijn alle inmiddels definitief toegewezen.

33 huurappartementen
Ze hebben één of twee slaapkamers (afhankelijk van het type) en een oppervlakte tussen de 65 m2 en 75 m2.

16 zorgappartementen

Ze hebben één slaapkamer en een eigen keukenblok. Coloriet verzorgt de toewijzing.

Gizeh komt op het grasveld tegenover appartementencomplex de Sfinx en gaat in veel opzichten op Cheops (de uitbreiding van de Sfinx) lijken. Net als in Cheops zijn op de begane grond zorgappartementen voorzien voor mensen met dementie, waar Coloriet de zorg gaat leveren. Op de verdiepingen komen reguliere huurappartementen. Het appartementencomplex heet Gizeh, geheel in lijn met de Egyptische namen van appartementencomplex Cheops, Sfinx en Luxor.

Aardgasloos

Gizeh wordt aardgasloos gebouwd. Wiepke van Erp Taalman Kip: ‘We ontwikkelen Gizeh heel bewust met de partijen met wie we ook Cheops realiseerden namelijk BDG Architecten Almere, Heijmans Huizen en Coloriet. We weten allemaal wat er nodig is om een dergelijk complex te bouwen en dat is allemaal winst in tijd en in geld bij ontwikkelen en bouwen. De dat er vanaf 1 juli 2018 geen nieuwbouw meer mag plaatsvinden op aardgas, gooide wat dat betreft wel roet in het eten. Maar dankzij het feit dat we als partijen goed op elkaar zijn ingespeeld, kwam er een goed alternatief. Aardgasloos bouwen vraagt op dit moment een grotere investering dan bouwen op aardgas, maar we zijn er trots op dat we ervoor gekozen hebben.’

Planning

De bouw is in juli 2019 gestart. Als alles volgens planning verloopt, vindt de oplevering plaats in september 2020. De 33 reguliere huurappartementen zijn inmiddels alle definitief toegewezen.

Zou er tussen nu en de oplevering onverhoopt een appartement vrij komen, dan adverteren we die weer in ons actueel aanbod. U kunt er dan weer op reageren.

Toewijzing van de zorgappartementen verloopt via Coloriet.