Verkopen om te bouwen

Woonpalet heeft een aantal huurwoningen in een zogenoemde verkooppoule zitten. Wordt één van die woningen in huur opgezegd, dan gaat de woning in de verkoop via Makelaardij RENGER.

Huurders kopen hun woning vrij op naam

Waarom verkopen?

De huurmarkt verandert. De woningzoekenden die vandaag de dag op de wachtlijst staan, zijn niet de woningzoekenden die in de jaren ‘80 op de wachtlijst stonden. Destijds waren het vooral jonge gezinnen voor wie Woonpalet eengezinswoningen bouwde. Anno 2023 bestaat ruim 85% van de woningzoekendenlijst uit een- en tweepersoonshuishoudens. Voor die doelgroep wil Woonpalet kleinere, goedkopere huurwoningen bouwen. En dat kan alleen met het geld dat Woonpalet verdient door eengezinswoningen te verkopen.

Welke woningen gaan in de verkoop?

Bij het beslissen welke woningen in de verkoop gaan, weegt Woonpalet het volgende mee.

– Wijk
Voor wijken is het goed als er een mix bestaat van huur- en koopwoningen. Uit onderzoek blijkt dat het in zulke gemengde wijken prettiger wonen is. En dat het er ook in de toekomst makkelijker is om een huis te verkopen of te verhuren. Daarom verkoopt Woonpalet voornamelijk woningen in de wijken Noord en Zuid waar relatief veel huurwoningen staan.

– Omgevingsmix
Ook een goede mix van jong en oud, maakt een wijk prettig. De wijken Noord en Zuid zijn de laatste jaren behoorlijk ‘vergrijsd’: er wonen vrij veel oudere mensen. De eengezinswoningen die Woonpalet daar verkoopt, zijn aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt. Zo zorgen we voor verjonging in deze wijken.

– Type woning
Woonpalet verkoopt vanzelfsprekend niet de woningen die qua type passen bij de toekomstige doelgroep. Dat wil zeggen dat met name de grotere en over het algemeen duurdere eengezinswoningen worden verkocht.

– Financiën
Alleen de woningen waarvan het financieel uit kan ze te verkopen, komen in de verkooppoule. Woonpalet weegt dan mee:

– de waarde van de woning
– wat zou de woning opbrengen?
– welke toekomstige kosten zijn er (onderhoud) als we de woning niet verkopen?

Om hoeveel woningen gaat het?

Begin 2023 zaten er zo'n 280 woningen in de zogenoemde ‘verkooppoule’. Komt één van die woningen vrij omdat de huurder vertrekt, dan wordt de woning verkocht. Echter tot een max van 10 per jaar. Wordt die 10 bereikt en komt er daarna nog een woning uit de verkooppoule vrij, dan wordt die gewoon weer verhuurd. Woonpalet besloot hiertoe omdat de wachttijden voor een huurwoning maar blijven oplopen en Woonpalet voldoende financiële middelen heeft om slecht 10 woningen per jaar te hoeven verkopen.

Zit uw woning in de verkooppoule?

Iedere huurder die in een woning woont, die in de verkooppoule zit, heeft daarover een brief ontvangen. Desgewenst kan hij/zij de woning kopen. Om huurders daarin tegemoet te komen, mogen zij hun eigen woning vrij op naam kopen. Dat betekent dat Woonpalet de kosten voor o.a. de notaris voor haar rekening neemt.