De Rederij

De voorbereidingen voor de bouw van 47 sociale huurwoningen in Havenkwartier in de Polderwijk zijn gestart.

Deze pagina wordt onregelmatig bijgewerkt
- 8 april 2024

TIP

Kom 20 april naar de Woonmanifestatie voor meer informatie.

Locatie: gemeentehuis Zeewolde
Tijd: 10.00 uur – 14.00 uur

De woningen

Het nieuwbouwproject De Rederij bestaat uit 7 woonblokken met in totaal 47 woningen. Het gaat om 30 eengezinswoningen, 13 levensloopbestendige woningen en 4 jongerenwoningen. Er zijn verschillende types. De eengezinswoningen zijn 81 m2 en 102 m2 en hebben twee of drie slaapkamers. De levensloopbestendige woningen hebben het gehele woonprogramma, inclusief de slaapkamer, op de begane grond en zijn 89 m2 en 93 m2. De jongerenwoningen hebben twee slaapkamers en zijn 76 m2.

Planning

Naar verwachting start de bouw in augustus 2024. De bouwtijd is ongeveer een jaar. Wanneer de woningen geadverteerd worden, is nu nog niet bekend

Heeft u interesse?


De Rederij is voor mensen die hun steentje willen bijdragen aan de buurt. Die het leuk vinden een ander te helpen. Eigenlijk zoals we dat van vroeger kennen. Een boodschap doen als dat nodig is, een oogje in het zeil houden als de buurkinderen buiten spelen of de buurman eens uitnodigen voor een wandelingetje. En andersom werkt het ook. Woont u in De Rederij dan weet u dat u om hulp kunt vragen, want uw buren zijn er voor u. En dat is precies wat we anno 2024 nodig hebben. Omdat de vergrijzing toeneemt, de druk op de zorg steeds groter wordt en omdat niet iedereen het redt in z'n eentje.

En dit alles heeft niet alleen een praktische kant. Uit onderzoek blijkt dat goede contacten in de buurt een positieve invloed hebben op het gevoel van veiligheid en zelfs op ieders gezondheid. Dus gaan we in De Rederij terug naar vroeger, maar dan in een nieuwe jas, zodat we klaar zijn voor de toekomst. We wonen samen, we leven samen, want samen werkt!

Motiveer uw interesse in De Rederij

Wilt u wonen in De Rederij? Reageer dan in ons actueel aanbod op de woning(en) van uw voorkeur. Zodra bekend is op welke dinsdag we de woningen adverteren, leest u dat op deze site. Wie bij ons ingeschreven staat kan vervolgens reageren tot de dinsdag erop. Dan sluit de editie. Na het sluiten van de editie bekijken wij per woning wie de langste inschrijftijd heeft. Diegene krijgt de woning onder voorwaarden aangeboden. Heel belangrijk daarbij is uw motivatiebrief. Daarin beschrijft u wie u bent en op welke manier u uw steentje wilt bijdragen aan de samenleving in De Rederij. Beschrijf ook waar u wellicht zelf hulp bij kunt gebruiken. Dus bent u een ster in het repareren van fietsen en kunt u andersom hulp gebruiken met koken? Of heeft u alle kennis op gebied van computers en telefoons, maar kunt u ook wel eens oppas gebruiken? Geef het allemaal aan in de brief. Na het sluiten van de editie toetst een commissie bestaande uit leden van Huurdersbelangen Zeewolde én medewerkers van Woonpalet de motivaties. Wie een motivatie schrijft, heeft voorrang op wie dat niet doet.

Voorrang voor medewerker van Coloriet


Bij twee woningen in De Rederij krijgen medewerkers van Coloriet voorrang. Dus werkt u bij Coloriet? Vermeld dit in uw motivatie. We kiezen hiervoor om te stimuleren dat zorgpersoneel van Coloriet in De Rederij gaat wonen. Want Coloriet gaat de zorg leveren in het nog te bouwen, naastgelegen woonzorgcomplex De Werf.