De Rederij

In augustus start de bouw van De Rederij; 47 sociale huurwoningen in Havenkwartier in de Polderwijk.

Deze pagina wordt onregelmatig bijgewerkt
- 14 mei 2024

De woningen

De Rederij bestaat uit 7 woonblokken met in totaal 47 woningen. Het gaat om 30 eengezinswoningen, 13 levensloopbestendige woningen en 4 jongerenwoningen. Er zijn verschillende types. De eengezinswoningen zijn 81 m2 en 102 m2 en hebben twee of drie slaapkamers. De levensloopbestendige woningen hebben het gehele woonprogramma, inclusief de slaapkamer, op de begane grond en zijn 89 m2 en 93 m2. De jongerenwoningen hebben twee slaapkamers en zijn 76 m2.

Planning

De woningen zijn inmiddels geadverteerd. U kunt niet meer reageren.

Naar verwachting start de bouw in augustus 2024. De bouwtijd is ongeveer een jaar.

Steentje bijdragen


De Rederij is voor mensen die hun steentje willen bijdragen aan de buurt. Die het leuk vinden een ander te helpen. Eigenlijk zoals we dat van vroeger kennen. Een boodschap doen als dat nodig is, een oogje in het zeil houden als de buurkinderen buiten spelen of de buurman eens uitnodigen voor een wandelingetje. En andersom werkt het ook. Woont u in De Rederij dan weet u dat u om hulp kunt vragen, want uw buren zijn er voor u. En dat is precies wat we anno 2024 nodig hebben. Omdat de vergrijzing toeneemt, de druk op de zorg steeds groter wordt en omdat niet iedereen het redt in z'n eentje.

En dit alles heeft niet alleen een praktische kant. Uit onderzoek blijkt dat goede contacten in de buurt een positieve invloed hebben op het gevoel van veiligheid en zelfs op ieders gezondheid. Dus gaan we in De Rederij terug naar vroeger, maar dan in een nieuwe jas, zodat we klaar zijn voor de toekomst. We wonen samen, we leven samen, want samen werkt!

Groene binnenhof


Drager van deze vorm van samenleven is de groene binnenhof. Een gemeenschappelijk stuk groen dat gebruikt kan worden om elkaar op te zoeken, te ontmoeten, te spelen en misschien wel groenten en kruiden te verbouwen. De inrichting van de groene binnenhof komt tot stand met input van de toekomstige bewoners.

Voorrang voor medewerker van Coloriet


Bij twee woningen in De Rederij krijgen medewerkers van Coloriet voorrang. We kiezen hiervoor om te stimuleren dat zorgpersoneel van Coloriet in De Rederij gaat wonen. Want Coloriet gaat de zorg leveren in het nog te bouwen, naastgelegen woonzorgcomplex De Werf.